UKE 8 2018
Skriv inn undertittel her

Hva vil det si å tro på Jesus?

Dette spørsmålet har jeg stillet meg selv mange ganger. Jeg blir visst aldri ferdig med å stille dette spørsmålet.

Nå er det nå engang slik, at ved å velge seg ut et Bibelvers, ta det ut av den sammenhengen det står i og anvende bibelverset i sin egen «heimesnekra» sammenheng, kan en få de merkeligste resultater.

En ser resultatet av slik «heimesnekring» komme til overflaten i forkynnelsen i flere sammenhenger.Tilbake til spørsmålet: Hva ligger i begrepet «TRO PÅ JESUS»? Spørsmålet er av aller størst viktighet, for det er kun de som tror på Jesus som kommer til Himmelen og får evig liv. Alle andre går fortapt.

Rom 10:9 « For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.

Er dette slik å forstå at dersom jeg går rundt og proklamerer høyt og tydelig at Jesus er Herre og tror at det som står i Bibelen om Jesu oppstandelse er sant, ja så er jeg frelst og havner i Himmelen når jeg dør?  

I så fall, hvor mange ganger må jeg si at Jesus er Herre? Er det nok å si det en gang? Må jeg si det hver dag? Må jeg si Jesus er Herre til alle nye mennesker jeg møter, eller hva?

Med andre ord, dersom jeg tror at Bibelen er sann og går rundt og sier Jesus er Herre, ja, da er jeg frelst?

En skal aldri si aldri, en bør aldri være skråsikker, men jeg er temmelig sikker på at en slik holdning ikke fører fram til frelse og evig liv.

Derfor, les Bibelen, og ta til etterretning det som står der.

Begynn med Det Nye Testamentet

Ønsker du som leser dette alt godt. 

25.02. 2018