UKE 5 2018
Skriv inn undertittel her

Hillsong

Hillsong Church var en menighet i Sydney, Australia. Jeg skriver var, men den eksisterer fremdeles i aller høyeste grad. Bevegelsen startet i Sydney, og i løpet av 35 år har bevegelsen spredt seg til store deler av verden.

Hillsong er en megakirke, med røtter fra pinsebevegelsen. Menigheten ble grunnlagt av Brian og Bobbie Houston i 1983, i Baulkham Hills, Sydney. Hillsong Church er kjent for musikken, undervisningen og de større årlige samlingene (konferansene)

Hillsong har også kommet til Egersund. Hver søndag samles ca 100 mennesker til gudstjeneste, hovedsakelig unge mennesker, men menigheten består også av noen 80 - 90 åringer. 

11.02.2018