TROSLÆREN TIL FRELSESARMEEN ET SØRGELIG  KAPITTEL
Skriv inn undertittel her

Boka HÅNDBOK I TROSLÆRE - FRELSESARMEEN (2013) er  trist lesning, slik jeg oppfatter den. 

Boka inngir liten troverdighet, inneholder for mange selvmotsigelser, reiser utrolig mang spørsmål.  Tristest av alt, jeg sitter igjen med følgende spørsmålet: 

Har forfatteren/forfatterne av boka
 HÅNDBOK I TROSLÆRE - FRELSESARMEEN (2013) virkelig fortstått hva sann og levende kristendom virkelig er?

 28.06. 2017