TOMME KIRKER OG BEDEHUS
Skriv inn undertittel her

La vårt første ønske være at Guds vilje blir åpenbart for oss 

I menigheten i Antiokia var det noen profeter og lærere: Barnabas og Simeon med tilnavnet Niger, Lukius fra Kyréne, Manaen, pleiebror til landsfyrsten Herodes, og dessuten Saulus.  En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa Den hellige ånd: «Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til.» Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise.                                            Apg 13, 1 -4  

13.11.2017

La vårt første ønske være at Guds vilje blir åpenbart for oss 

Teksten i Apg  gir oss noen ledetråder med hensyn til hva Gud ønsker av oss, og hva Gud gjør for oss. 

Apg 13, 1 -4 viser oss at det er Den Hellige Ånd som leder Guds arbeid på jorden. Jeg tror at dersom vi skal arbeide for Gud på rett måte, og skal Gud velsigne arbeidet vårt, trenger vi å bli ledet av Den Hellige Ånd hver dag.

La vårt første ønske være at Guds vilje blir åpenbart for oss 

Jeg tror at vi alt for ofte ber Gud om hjelp og kraft til å utføre våre egne planer og påfunn. Ikke noe feil å be Gud om hjelp og kraft, men vi har så lette for å arbeide etter vår egen vilje. Dette, mener jeg, kan være årsaken til at Gud ofte får gitt så lite av sin nåde og velsignelse og at det blir så liten framgang.

Gud holder ikke sin kraft tilbake fra det som blir gjort etter hans vilje. Det som blir gjort etter Guds vilje får hans mektige velsignelse.