SVAR UTBES
Skriv inn undertittel her

SVAR UTBES 

I følge Bibelen blir en født på ny når en blir en kristen. Å bli døpt til Kristus gir oss nytt liv, men det er vår oppgave å omsette Guds kjærlighet i praksis. Johannes forteller oss om den lamme mannen som ble helbreder av Jesus. «Straks ble mannen frisk.» Men i samme øyeblikk som dette skjedde sa Jesus at han skulle ta båren han hadde ligget på og gå. I tillit til Jesus reiste mannen seg opp, og han gikk. Mannen hadde fått et helt nytt liv. Dersom han hadde valgt å ikke reise opp og gå, hadde hele helbredelsen vært til ingen nytte, både for ham selv og omgivelsene.

Når Jesus gir oss et nytt liv, ber han oss om det samme, tror jeg. Ellers er det til ingen nytte, verken for oss selv eller våre omgivelser.

BØNN: Gud gi oss mot til å favne det nye livets om du har gitt oss. Hjelp oss å leve etter ditt kall.

JOH 5

Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. *De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde.
Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: «Vil du bli frisk?» Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg.» Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!»  Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk.


02.04.2019