SØNDAGSTANKER 
Skriv inn undertittel her

For et par uker siden fikk vi besøk av et vennepar, la meg kalle dem Per og Lise. Begge er utdannet lærere og har jobbet i skolen i mange år. Per er også en god forkynner. Han blir mye brukt som taler, både på gudstjenester, møter og stevner.

Jeg benyttet derfor anledningen til å stille ham noe spørsmål om Bibelen, nærmere bestemt Moseloven. Hvorfor i all verden ga Gud, gjennom Moses, israelsfolket alle de tåpelige og tullete forbudene og påbudene?

Svaret jeg fikk ga meg an STOR A-HA OPPLEVELSE.

Kort fortalt var svaret som følger:

Israelsfolket er Guds utvalgte folk. Bibelen forteller oss at før Jesus kommer igjen, skal jøder fra hele verden dra tilbake til sitt hjemland, Israel.

Hvordan skulle israelsfolket/ jødene klare å holde på sin identitet i tusener av år?

Hvordan unngå at israelittene/ jødene skulle bli assimilert med andre folkeslag?

Svaret er:

Moseloven sørget for at israelittene/ jødene beholdt sin identitet intakt.

Moseloven hindret israelittene/ jødene i å smelte sammen med andre folkegrupper.

Svaret jeg fikk virket ganske logisk, jeg svelget svaret.

Men du verden så mange andre spørsmål som dukker opp.

Hvorfor valgte Gud ut jødene som sitt folk?

Hvorfor måtte Gud velge seg et bestemt folkeslag i det hele tatt?

DET ER MANGT OG MEGET SOM GÅR LANGT OVER MIN FORSTAND.