SØNDAG 30. 10. 2016
Skriv inn undertittel her

 HVA  ER BØNN ?

  Min mor var en ivrig misjonskvinne. Hun var med i ikke mindre enn tre kvinneforeninger. Kanskje det var flere enn tre, men det er tre jeg husker. Fellesnevneren for alle var mat, kaffe, sang, andakt, bønn og kollekt. Kollekten, ble sendt til misjonsorganisasjoner som drev hjelpearbeid i fattige land..

Jeg tror det var her jeg som ganske lita jente oppdaget at det var flere måter å be på. Noen ba til Gud, noen til Jesus, mens andre ba til både Gud og Jesus. Noe ba korte bønner og noe ba lange bønner.

En kvinne husker jeg spesielt godt. Tora het hun.

Alle andre satt på stolene sine når de ba. Ikke Tora. Tora reiste seg når hun skulle be. Ikke nok med at hun sto og ba, hun ba høyere og hurtigere enn alle de andre til sammen. Første gang jeg hørte Tora be, satt jeg bare og måpte. Etter hvert ble jeg vant til Toras bønneseanser. Det var vanskelig å forstå at noen kunne be i et slikt tempo. Ordene fosset ut av munnen hennes i galopp. Jeg spurte moren min hvorfor Tora ba annerledes enn de andre. Mor svarte kort og konsist: Tora er pinsevenn. Mer var det ikke å si om den saken. Tora var pinsevenn, det forklarte liksom alt.

Jeg deltok på et «bønnemøte» for ikke lenge siden. «Bønnemøte» var annonsert i lokalavisen. Det møtte 5 stk. Et forventet oppmøte. Det kommer aldri mange på bønnemøter. Hvorfor?

Det er greit å be sammen med andre, men jeg foretrekker nok å være alene når jeg ber. Eller å si det på en annen måte, jeg foretrekke å be stille, slik at ikke andre hører det. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.» Joh 4:24

For meg hører Bibel og bønn sammen. Be og arbeid står det i Bibelen.

For meg hører bønn og arbeid sammen, på samme måte som Bibel og bønn hører sammen.

Når jeg hører folk ramser opp lange bønner a la dette: Kjære Gud, jeg ber for alle flyktningene, Hjelp dem. Jeg ber for alle som sulter i Syria. Jeg ber for alle som blir forfulgt for sin tro. Jeg ber for landet vårt. Jeg ber for alle som styrer, storting og regjering. Jeg ber for byen vår, for barn og unge, syke og gamle. Jeg ber for alle menighetene i vår by og i hele landet o s v, undres jeg ...... virker det?

Jeg tror det er lite hensiktsmessig å be slik bønner. Hvorfor? Jo fordi bønn er å være i Guds nærhet. Bønn er å bli ledet av Gud. Bønn er å lytte til hva Gud vil med mitt liv. Bønn er å be om vilje og styrke til å la seg lede av Gud Ånd. Mennesket er mer enn en kropp, vi har og en ånd.

Bønn er et forhold mellom Gud og meg. Det er, slik jeg ser det, tullete å fortelle Gud at barn sulter i Syria, eller be Gud hjelpe alle flyktningene. Gud har full oversikt over situasjonen i Midt Østen. Gud kommer ikke jumpende ned fra et eller annet sted og deler ut mat og bygger hus til alle flyktningene.

Gud er avhengig av oss mennesker.
I stedet for å ramse opp all verdens bønner, burde vi bruke mer tid til å få tak i hva Guds ånd taler til vår ånd.

Gjør det lille du kan, og tenk slett ikke på

at så ringe og lite det er!

Hvordan skulle du da med frimodighet gå

dit din mester vil sende deg her?

Er det arbeid du fikk, som en dråpe i hav,

vær tilfreds at til deg han det gav!