SØNDAG 23. APRIL 2017
Skriv inn undertittel her

SØNDAG 23. APRIL 2017 DELTOK JEG PÅ EN GUDSTJENESTE I HORNES KIRKE

Prekenteksten for søndagen var hentet fra Joh 21: 1- 14. 

Jesus viser seg for disiplene ved Tiberiassjøen
21 Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiassjøen. Det gikk slik til: 2 Simon Peter, Tomas, som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Sebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var sammen der. 3 Simon Peter sier til de andre: «Jeg drar ut og fisker.» «Vi blir også med», sa de. De gikk av sted og steg i båten. Men den natten fikk de ingenting.
4 Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. 5 «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. 6 «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått. 7 Disippelen som Jesus hadde kjær, sa da til Peter: «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg - den hadde han tatt av - og kastet seg i sjøen. 8 De andre disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring to hundre alen.
9 Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørne. 10 «Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk», sa Jesus til dem. 11 Simon Peter gikk da om bord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, ett hundre og femtitre i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. 12 Jesus sa til dem: «Kom og få mat!» Ingen av disiplene våget å spørre ham: «Hvem er du?» De visste at det var Herren. 13 Så gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem, det samme gjorde han med fisken.
14 Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde.

Publisert  første gang 28 04. 2017

Hornnes kirke er en åttekantet kirke fra 1828 på Hornnes i Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder fylke.

Byggverket er i tre og har 300 plasser. Kirken har en sjelden innredning ved at prekestolen står midt i kortrappen foran alteret   

Det eldste inventaret i kirken er nok døpefonten i kleberstein som står helt framme i koret og ikke er i bruk. Ingen vet hvor gammel den er, men etter inventarlistene har den ikke vært i bruk de siste 300 år. Den er fra den tiden barn ble dukket helt under i vannet. Døpefatet som nå brukes, er også over 300 år gammelt. 

Etter 1825 ble reist 10 åttekantkirker i de indre bygdene Agder, og Hornnes ble et forbilde for de andre kirkene. Blant annet er Årdal kirke (Bygland) oppført etter samme tegnin Søndagens tekst er kjent for de fleste godt voksne. Den hørte med  i rekken av bibelfortellinger som ble fortalt både på skoler og søndagsskoler. Før i tiden, da vi som i dag er godt voksne, (gamle, er et mer korrekt ord)  gikk storparten av ungene på søndagsskole

Jeg husker fortellingen både bra barneskolen og søndagsskolen. Især fra søndagsskolen, for der ble fortellingen illustrert med flotte flanellografbilder. 

Det som ble vektlagt, var undreret Jesus gjorde. Disiplene hadde fisket hele natten uten å få fisk. Om morgenen, da de dro båten i land, møtte de Jesus.  Jesus befalte med å prøve en gan til. Disiplene adlød Jesu befaling, og de fikkk 153 fisker. 

Denne teksten har et budskap til oss som lever i dag. Det Jesus viser her, er at hemmeligheten til suksess er å handle i samsvar med Jesu befaling. 

Feilen  hver enkelt av oss ofte gjør, er at vi handler i samsvar med vår egen forstand og egen overbevisning.  Konsekvendene av å  kutte ut Jesus, kan bli katastrofale.

DERFOR, LA OSS HUSKE AT HEMMELIGHETEN TIL SUKSESS OG ET LYKKELIG OG FREDFULLT LIV ER Å  FØLGE JESU BEFALINGER OG GÅ PÅ DEN VEIEN HAN FØRER OSS..