SØNDAG 23. 10. 2016
Skriv inn undertittel her

EN DAG KOMMER JESUS IGJEN

Bibelteksten som blir opplest, og som danner bakgrunn for søndagens preken i mange kirker og bedehus, er hentet fra Matt 24: 35 - 44.

Matt 24 handler om Jesu gjenkomst

Som barn og tenåring hørte jeg ofte om Jesu gjenkomst, om himmel og helvete.
I dag tales det lite eller ingenting om disse emnene. Til tross for at søndagens tekst blir opplest, er det forunderlig hvordan mange prester, pastorer og forkynnere makter å omgå tekstens hovedbudskap: EN GANG KOMMER JESUS IGJEN. JESUS KOMMMER IGJEN NÅR EN MINST VENTER DET.

EN DAG ER DET OVER OG UT FOR EN PLANET VED NAVN JORDEN

LIVET HAR TO UTGANGER: HIMMEL OG HELVETE.

Jeg har valgt å lese Bibelen og tro på det som står der. Min erfaring, og slik jeg opplever det, taler Gud til meg når jeg leser i Bibelen. Det er ikke noe hokkus pokkus. Jeg hører ikke noen stemme. Det er veldig enkelt: Før jeg leser, ber jeg Gud gjøre meg rolig og åpen til å ta inn over meg det Den Hellige Ånd åpenbarer for meg i teksten jeg leser. Jeg har erfart at Guds ord er levende og kraftig. Jeg har også erfart det som står i Bibelen (Joh 4:24) at Gud er Ånd, og den som tilber Gud, må tilbe i Ånd og Sannhet

Jeg mener det er en katastrofe at DNK synes å være i ferd med å fornekte at helvete eksisterer.

Noe skjedde i Norge i 1953.

Professor i teologi, Ole Hallesby, holdt sin velkjente radiotale om helvete. Det ble et rabalder uten sidestykke. Det oppsto en motreaksjon. Biskop Schjelderup tok til motmæle mot Hallesby og litt etter litt ble det færre og færre prester i DNK som nevnte helvete i sine taler. Fra da av har DNK, slik jeg ser det, blitt mer og mer avkristnet.

Jeg mener at en kirke som lærer og forkynner at det går bra med alle til slutt, umulig kan kalles en kristen kirke.

Bibelens hovedbudskap fra første til siste side er, at Jesus ble sendt av Gud for å forkynne omvendelse. Dersom livet ikke har to utganger, fjerner man det som er kjennetegner kristendommen. Det sentrale i kristendommen er at menneskene må omvende seg dersom de ønsker å tilbringe evigheten sammen med Gud.
Hvis livet ikke har to utganger, fjerner man seg fra budskapet om omvendelse og til syvende og sist poenget med Jesu død og oppstandelse.

Jeg er ikke medlem av DNK, men utviklingen bekymrer meg veldig. Den bekymrer meg veldig fordi DNK innehar fremdeles stor makt og innflytelse. Slik jeg ser det, er DNK den største avkristningsfaktoren i Norge i daǥ.

Det som bekymrer meg mer enn utviklingen i DNK, er at jeg selv ikke makter å bidra til at ikke-troende kommer til tro.

Når jeg tror at mennesker må omvende seg og tro på Jesus for å unngå fortapelse, hvorfor gjør jeg ikke noe for redde dem? Svaret er at jeg vet ikke hva jeg bør gjøre.

Har du et tips, mottas det med millioner takker.