SØNDAG 2. OKTOBER 2016
Skriv inn undertittel her

Gud baner vei der vei ikke finnes.

Gud baner vei der etablerte menigheter er til besvær 

Gud baner vei der gamle tradisjoner stenger veien

I London og andre storbyer samles tusenvis til gudstjeneste hver søndag, samtidig som kirker og katedraler er tilnærma folketomme.

I Norge dukker nye kristne menigheter, huskirker og husgrupper opp som paddehatter, samtidig som kirker og bedehus gradvis tømmes for folk.

En ny menighet i Egersund samler mellom 80 og 100 mennesker til gudstjeneste hver søndag, uten en eneste annonse i noen avis.

På Dommens Dag, som Bibelen taler om, er det kun en vi skal stå til regnskap for. Denne ene er Gud.

Noen ganger kan det virke som om vi tror det er kristne ledere vi skal stå til ansvar for på Den Store Dag.

Bibelen taler klart

I Apg 5 leser vi om da øverstepresten ville nekte Peter og disiplene å helbrede syke og fortelle om Jesus. Peter og disiplene svarer. «En skal lyde Gud mer enn mennesker»

Denne uttalelsen «En skal lyde Gud mer enn mennesker» blir av kristne gjerne brukt i situasjoner der de føler at de blir pålagt å utføre oppgaver de mener strider mot Gud Ord. Greit nok.

Jeg mener at uttalelsen har en langt videre betydning.

Guds menighet består av alle kristne i hele verden.

Gud kaller, utruster og bruker enkeltpersoner.

Det blir feil dersom  lederskapet i en menighet skal dirigere hva medlemmene skal mene og ikke mene og hva medlemmenes tid, krefter og penger skal brukes til. 

 Jeg frykter at mange kristne menigheter fungerer kun som sosiale koseklubber for sine medlemmer. Slike menigheter er til hinder for Guds rikes utbredelse, mener jeg.

GOD SØNDAG 

02. 10.2016