Sokndal er den sørligste kommunen i Rogaland    Sokndal grenser mot Vest-Agder. Kommunen grenser i vest mot Eigersund, i nord og øst mot Lund kommune, i sørøst mot Flekkefjord
Skriv inn undertittel her

Min morfar Bernt Gabriel Berntson Mydland ble født 19. mars 1877 på gården Mydland i Sokndal kommune i Rogaland. Han døde torsdag 9. januar 1947 på Lagård i Eigersund

 Han  kom tidlig i jernbanens tjeneste. Etter å ha tatt underoffiserskolen, kom han inn som bud ved Kristiansand stason.

I 1901 ble han ansatt som telegrafist ved Hornes Stasjon på Setesdalsbanen. 

I 1897 begynte arbeidet med Flekkefjordbanen som da var smalsporet. 1. oktober 1904 gikk det første ordinære toget fra Flekkefjord til Egersund. 

Min morfar ble da ansatt som telegtafist ved Moi Stasjon.  Her traff han min mormor, Sara Henriksén