PADDEHATTER
Skriv inn undertittel her

Hvorfor kan en sammenligne nye kristne menigheter med paddehatter?

Jo, fordi nye kristne menigheter på samme måte som paddehatter ofte, men ikke alltid, dukker opp og vokser rask og plutselig på løst grunnlag.

Hvorfor dukker nye kristne frimenigheter opp som paddehatter?

Kan en av årsakene være at en ikke finner seg til rette i DNK?

Kan en annen årsak være at den forsamlingen, eller frimenigheten en tilhørte oppleves som trist, stiv og gammeldags?

Det synes i alle fall som om nye menigheter vokser i antall medlemmer og besøkende, men antall medlemmer og besøkende i eldre menigheter synker.

Samtidig virker det som om nye menigheter oftere opplever konflikter enn eldre menigheter.

Hvorfor det er slik er det vanskelig å ha noen bestemt formening om.


16.03.2019

Har det noe med hvordan menighetene er bygget opp, organisert og administrert?

Har det noe med menneskene i menigheten å gjøre? Har maktmennesker fått slippe til med splitt og hersk metoder?

Blir lederne i menigheten kurset i det å lede en menighet?

Samfunnet er i stadig forandring. For 100 år siden var det menighetens prest som hadde den høyeste utdannelsen og samtlige menighetsmedlemmer sa ja og ammen til alt presten sa og foretok deg. I dagens samfunn har de fleste menighetsmedlemmene like høy utdannelse som menighetens leder.

Det kreves derfor mer av en menighetsleder i dagens samfunn enn det gjorde for 100 år siden.

Noe synes å mene at alt ordner seg dersom en bare ber tilstrekkelig mye til Jesus. Jeg tror dette er en total misforståelse. For det første har Gud gitt oss evner for at vi skal bruke dem, og for det andre sier Bibelen at vi skal arbeide for vi er Gud medarbeidere.