NYTT FARLIG VIRUS
Skriv inn undertittel her

NYTT LIVSFARIG SMITTSOMT VIRUS

Hvert år dør over 100 mennesker av influensa i Norge. Denne vinteren kan det virke som om vaksinen ikke hadde den effekten en ønsket. Eldre som hadde blitt vaksinert bli syke. Trist.

Influensa har eksistert så langt tilbake som jeg kan huske, og når sant skal sies, så bekymrer det meg lite. Jeg har heller ikke latt meg vaksinere. Jeg blir nemlig mer sjuk av vaksinen enn av selve influensaen.

Det som bekymrer meg i langt større grad er DET NYE LIVSFARIGE SMITTSOMME VIRUSET. Dette viruset er særdeles smittsomt og spres med rekordfart. Det bryter med og ødelegger ikke bare eldre, men friske menn og kvinner i alle aldersgrupper, også barn og unge. Særlig ungdom.

Vaksine finnes, men brukes alt for sjelden. Smittekilden er funnet, men synes umulig å fjerne. Smittekilden er Perfeksjonismen. Den nye folkesykdommen viruset forårsaker, heter Slitenhet.

Vellykket ferie, hus, hytte bil, båt barn som presterer over gjennomsnittet, flott veltrenet kropp, karriere i arbeidslivet og perfekte bilder i sosiale medier.

Professor i psykologi ved universet i Bergen, Per-Einar Binder, har skrevet en bok som heter « Ikke vær så slem mot deg selv. En veiviser i det ufullkomne livet»

Binder mener det har skjedd et kulturskifte.....Vi skal være perfekte på alle områder i livet. På 50-tallet var for eksempel idrettsheltene gjerne litt blyge og ydmyke på egne vegne. I dag har vi fått en skrytekultur. Det er blitt legalt å skryte av seg selv, og det ser vi tydelig i idrett. Idrettskjendiser skryter uhemmet av egne prestasjoner.

Psykologen mener at dette ikke er ok. Det bidrar til å skape urealistiske forventninger til livet. Man sender ut signaler om at det å være best er det eneste som teller. Det vanlige er ikke lenger godt nok.

Det er ikke bare innen idretten dette gjelder.

I følge Binder er livsperfeksjonisme svært tydelig blant unge mennesker, men er på ingen måte begrenset kun denne aldersgruppen.


SLITENHET ---- EN N FOLKESYKDOMVERDIMESSIG KRISE----- IDEALET ER I DET YTRE

Vaksinen ---- den beste vaksinen ---- mot denne nye folkesykdommen -------- fåes gratis hos Jesus.

Bibelen forteller oss at det er de indre verdiene som teller. Vi er elsket av Jesus slik vi er og ikke på grunn av hva vi presterer. Vi er verdifulle ene og alene fordi Gud har skapt oss, så enkelt. 

Jeg forteller mine barnebarn at de er verdifulle uansett. Jeg elsker dem fordi de er mine barnebarn og ikke fordi får en sekser på matteprøven. Hva de presterer på skole og i idrett påvirker på ingen måte min kjærlighet til dem.

Dess mer en retter oppmerksomheten mot det ytre, jo mindre får en rom for å spørre seg selv hva som egentlig er det viktigste i livet vårt og våre nærmeste.

Verdiene Bibelen taler om er helt forskjellig fra verdiene vi mennesker prøver å skape.

FORDI GUD HAR SKAPT OSS, VET HAN BEST HVA SOM GJØR OSS LYKKELIGE. DETTE HAR GUD GJENNOM MENNESKER FORMIDLET TIL OSS I BIBEEN.

Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over mot hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgir hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble en kropp. Og vær takknemlige! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.» Kolosserne 3:12-17