Moi, min               mormors fødested
Skriv inn undertittel her


Skriv inn din tittel her

Skriv inn undertittel her

Fra Moi gikk ferden til min morfar med familie til Stavanger. Ved Stavanger stasjon jobba min mofar som kontorist. Nå er det for sent å spørre hvor i Stavanger familien bodde. De som kunne ha svart, er døde. Det eneste jeg vet er at huset de bodde i lå ikke langt fra Peterskirken. Her bodde de, min mormor, morfar, min mor og mine tre onkler. Min mormor mistet det første barnet sitt. Gudrun døde to år gammel.

Etter en tid gikk ferden til Brusand på Jæren. Her jobbet min morfar som stasjonsmester. Min mor tilbrakte det meste av barndommen på Brusand.