MEGIDDO
Skriv inn undertittel her

20 km sørøst for Beit Shearim ligger Megiddo. 

Megiddo var et sted med stor betydning i oldtidens verden da den voktet den vestlige delen av et smalt pass eller gjennomfartsveg og den gamle handelsruten som knyttet land som Egypt og Assyria sammen kommersielt. På grunn av stedets strategiske betydning som korsvei mellom flere viktige handelsruter ble Megiddo og dens omgivelser lokaliseringen av flere betydelige slag gjennom historie 

Stedet Megiddo er nevnt flere steder i Bibelen. 

Debora  og Barsk nedkjempet kanaaneerkongen  Jabin ca 1100 f.Kr. Dom 4 -5.

Slaget mellom egypterkongen Farao Neko og kong Josia av Juda  i år 609, fant også sted i Megiddo. 2.Kong 23, 29. Slaget er også omtalt i 2. Krøn 35,22 og i Sak 12.11.

Videre er Megiddo nevnt i Dom 1, 27 og i 1. Kong 4, 12 kan en lese at en av Salomos fogder bodde der. Byen var også en av Salomos vognbyer,  1. Kong 9, 15 og 10.26Megiddo - sletten var allerede i gammeltestamentlig tid Israels kornkammer. 

Megiddo - slette er også blitt kalt Jisreel - slette. De omtales i Hos 1, 4-5 og 11

Det var på denne sletten Nabot hadde en vingård. Kong Akab ønsket deg denne vingården, men Nabot ville ikke gi fra seg vingården. Kong Akab  tålte ikke å få et nei, han la deg i senga og nektet å spise. Han var ordentlig furten og sur. Da  sørget dronning Jesabel for at Nabot ble drept. På den måten fikk kong Akab overta vingården. 1. Kong 21.
21.08.2018