LØFTE OM TILGIVELSE
Skriv inn undertittel her

Tror vi har alle opplevd å bli såret en eller flere ganger i livet. I alle fall har jeg opplevd dette. Det smerter og gjør vondt. Graden av smerte avhenger av hvem som sårer og hvor store sårene blir.

Når noen sårer meg kan jeg bli sint og begrave sårene dypt nede i hjerte mitt

Det kan ta lang tid å innse at det å holde fast på gamle sår og sinne uten å tilgi, ikke tar bort smerten. Den blir bare sementert.

Som kristen tror jeg på Bibelens budskap om tilgivelse

Bibelen forteller meg at jeg må selv tilgi dersom jeg ønsker å bli tilgitt. Og jeg kjenner ingen som ikke trenger tilgivelse fra tid til annen. Likevel hender det at jeg holder fast på bitterheten og går glipp av det ene som kan sette meg fri - tilgivelse.

Jesus fortalte en lignelse om en ubarmhjertig tjener. Tjeneren skyldte arbeidsgiveren sin tusen talenter. Han maktet ikke å betale gjelden. Arbeidsgiveren hans ville derfor selge både ham, konen hans, barna og alt han eide. Gjelden skulle betales. Tjeneren bønnfalt sin arbeidsgiver, ba ham vise barmhjertighet. Arbeidsgiveren tilgav tjeneren hele gjelden.

Utenfor møtte tjeneren en mann som skyldte ham 100 denarer. Da denne mannen ikke kunne betale ham 100 denarene. Tjeneren sørget da for at mannen ble satt i fengsel, og der måtte han sitte til gjelden på 100 denarer var betalt.

(En denar tilsvarer i våre dager 5,20 kroner. En talent tilsvarer 6000 denarer.

Tjeneren ble tilgitt 31200000 kr.,men var ikke villig til å tilgi en som skyldte ham 520 kr)

Jesus avslutter lignelsen med disse ordene:Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror.

Vår gjeld til Gud kan sammenlignes med tjenerens gjeld på over 31 millioner.

Det som andre mennesker påfører oss av sår og smerte kan sammenlignes med 520 kr.

Fordi Gud er full av kjærlighet og barmhjertighet, har han for Jesu skyld tilgitt oss alt vi skylder. Da burde vi også være villige til å tilgi våre medmennesker.

22.01. 19