LESEBRILLER
Skriv inn undertittel her

FRA  80 KM TIL 60 KM

En veistrekning jeg ofte frekventerer er Egersund - Stavanger. På et bestemt punkt på denne veistrekningen var og er det forbausende flere som har fått fartsbøter, mistet førerkortet og strøket på førerprøven. At jeg ikke selv har fått bøter eller blitt fratatt førerkortet beror kun på ren flaks.Årsakene til dette, noe merkelige fenomenet, kan være mange. Et trafikkskilt som er blitt flyttet kan være en av årsakene. Det gikk lang tid før jeg selv oppdaget at skiltet som viser nedsatt fartsgrense fra 80 til 60 var flyttet fra sør til nord for tunnelen. Tidligere kunne jeg kjøre i 80 km gjennom hele tunnelen før jeg måtte bremse ned til 60. Nå må jeg bremse ned til 60 før jeg kjører inn i tunnelen. Det var mannen min som gjorde meg oppmerksom på forandringen. Trolig hadde jeg ikke den dag i dag oppdaget det av meg selv. Jeg har nemlig en tendens til å se med de samme «brillene» jeg alltid har sett med. 

Slik er det også når jeg leser Bibelen
26.10.2017

HJERTET OG MUNNEN

HVORDAN LESE ROM 10: 9 -10

"Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord, det som vi forkynner. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.»

 I følge denne teksten er Ordet grunnlaget for frelse og det må anvendes i tro. Vi må deretter «gjøre» to ting, en med munnen og en med hjerte. Med hjertet må en tro og med munnen bekjenne, si det med munnen. Altså: Ingen bekjennelse, ingen frelse.                                        Men, hva vil det si å bekjenne? Vi må frimodig tale ut med vår munn at vi tror at Gud reiste Jesus opp fra døden.                                                Hvor mange ganger må en si en tror at Gud reiste Jesus opp fra døden? Holder det til frelse å bare si det en gang? Ved å stille et slikt spørsmål avslører en at en ikke har oppfattet hva det hele dreier seg om. Det dreier seg ikke om en magisk formel en må framsi.                                                Å bekjenne at en tror på Jesus og at Gud vekket ham opp fra døden, innebærer langt mer enn å ramse opp noen ord.                                             Det innebærer blant annet at bekjennelsen kommer fra hjertet, fra en indre opplevd overbevisning. Videre innebærer det at ordene som kommer ut av vår munn i alle situasjoner stemmer overens med Gud Ord. Med hele vårt vesen skal vi bekjenne at Jesus lever og har tatt bolig i våre hjerter.