LANDET
Skriv inn undertittel her

Staten Israel er på størrelse med Oppland fylke. Det bor ca. 8 000000 millioner mennesker i Israel, mens Oppland fylke har om lag 200 000 innbyggere. Når en vet at over halvparten av landet er ørken, sier det noe om befolkningstettheten i resten av landet.

I vest grenser Israel mot Middelhavet, i nord mot Libanon, mot øst mot Syria og Jordan og mor Rødehavet, Egypt og Gaza. Den Fruktbare delen av landet ligger langs Middelhavet, Saron-Sletta og mot nord, Jisre`elsletta og Galilea.

Cæsarea Ved Havet er nevnt flere steder i Bibelen.

Apg 21,8: Ved avslutningen av sin tredje misjonsreise kom Paulus til Cæsarea  på vei til  Jerusalem

Apg 21,10-14: Her profeterte Agabus om lidelsen som ventet Paulus i Jerusalem

19.07.2018

Cæsarea Ved Havet var Herodes gamle havneby. 

Det var i denne byen apostelen Peter døpte den første hedningen(ikke jøde), offiseren Kornelius. Apg 10:

 I Cæsarea bodde en mann ved navn Kornelius, som var offiser ved Den italiske bataljon. Han var en from mann, og både han og hele hans hus hørte til dem som fryktet Gud. Han ga ofte gaver til de fattige blant jødene og ba stadig til Gud.En dag ved den niende time hadde han et syn. Han så tydelig en Guds engel som kom inn til ham og sa: «Kornelius!» Kornelius stirret på ham og sa forferdet: «Hva vil du, herre?» Engelen svarte ham: «Dine bønner og gaver til de fattige har steget opp til Gud, så han er blitt minnet om deg. 5 Nå skal du sende noen menn til Jaffa for å hente en mann ved navn Simon med tilnavnet Peter. 

Det har vært gjennomført omfattende utgravninger i de senere år. Det var Herodes Den Store som i år 22 f.Kr satte i gang byggearbeidet. Etter datidens målestokk ble det en stor og moderne havneby. Herodes var en meget dyktig byggherre. Han ønsket å hedre Keiser Augustus og derfor ga han byen navnet Cæsarea som betyr keiser. Tusenvis av arbeidere arbeide på byen i mange år, og resultatet var imponerende 

Men det viste seg at plasseringen av byen var noe uheldig. Havstrømmer og vind gjorde at byen etter hvert sank i grus og forsvant

Apg 23, 23: Det gikk som Abagus hadde sagt og Paulus ble ført tilbake til Cæsarea.

Apg 24 - 26: Paulus ble sittende i fengsel i Cæsarea Apg 27, 1 -2: Omsider ble han sendt fra Cæsarea til Roma