KVINNEKROPPEN
Skriv inn undertittel her

KVINNEKROPPEN

Bestemmer vi over vår egen kropp?

Bestemmer kvinner over sin egen kropp?

Bestemmer menn over sin egen kropp?

Har vi rett til å bestemme over vår egen kropp?

Jeg mener at svaret på disse fire spørsmålene er et ubetinget ja. Ikke bare har vi rett til, vi har plikt til å bestemme over, og ta vare på, kroppen vår.
Bestemmer vi over andre menneskers liv?

Bestemmer kvinner over sitt barns liv?

Bestemmer menn over sitt barns liv?

Har vi rett til å bestemme over andres liv og død?

Jeg mener at svaret på disse fire spørsmålene er et betinget nei.

Et betinget nei, for i utgangspunktet har vi ikke det.

Jeg mener at et foster er et menneske. Det er et selvstendig individ. En kvinner kan ikke bestå av to mennesker. Hun bærer et menneske, et menneske som også har en far. ? Hvorfor er det bare moren som får bestemme at det lille menneske skal drepes. Hva med faren? Har faren ingen rettigheter? Faren har jo vært med å skape dette menneske?

Dersom en kvinne ikke ønsker å bære fram et barn, har hun rett og plikt til å sørge for at hun ikke blir gravid. Først da kan hun si at hun bestemmer over egen kropp, over eget liv.

28.01.2019