KRITIKK..... NEI TAKK?
Skriv inn undertittel her

 KRITISKE UTTALERLER

Under en gudstjeneste ble det fra talerstolen forkynt at en ikke måtte komme med kritiske uttalelser, meninger og synspunkter. En skulle ikke mene noe, bare utføre de oppdrag en ble pålagt av ledelsen.

Ofte forbindes begrepet kritikk med som noe negativt. Det kan bli oppfattet som om en har til hensikt å såre eller skade noen. Å si eller skrive noe i den hensikt å såre eller skade er selvsagt forkastelig

Virkeligheten er vel heller den at en vurdering eller bedømmelse somt peker på skjevheter, feil eller mangler i den hensikt å rette dem opp og skape noe bedre, blir av mottakeren oppfattet som ondsinnet kritikk.

Her har både avsender og mottaker et ansvar.

Det er viktig hvordan vurderinger og bedømmelser framføres, hvilke ord en velger å bruke, tonefall , kroppsspråk og settingen rundt det hele.

Avsenderen er ansvarlig for det han eller hun sier/skriver, ikke for hvordan mottakeren oppfatter budskapet.

I kristen sammenheng hender det at kritikk blir oppfattet som synd, og den som framfører kritikken blir oppfattet som den den ondes tjener. Bibelsitatet: «Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?» bli ofte brukt for å undertrykke og ydmyke kritikerne.

Igjen, her må det vurderes hva som er hensikten med kritikken og hvordan den framføres

Å avfeie kritikk og kritikeren blir feil. Å lytte blir vesentlig

Der er trist og også svært vanskelig dersom en plasserer seg selv i forsvarsposisjon når en møter kritikk.

August Ferdinand Bebel, l grunnleggeren av Sächsische Volkspartei i 1867 skal ha uttalt: «Frihet til å kritisere er et livsprinsipp, den luft vi lever av». 

27 03. 2017