KORSFARERBYEN
Skriv inn undertittel her

Vel 20 mil nord for Haifa ligger den gamle korsfarerbyen Akko Det siste århundre koresfarerne var i Israel var Akko deres  hovedstad.

Korsfarerne massakrerte jødene på sin vei for å  befri Jesu grav. i Jerusalem.Fulle av hat dro de til jødiske landsbyer mens de sang lovsanger til  Yeshu og Maria. De sperret store og små inne i synagogene og brente dem levende.

Byen Akko er nevnt i Bibelen. Da het den Ptolemais. Paulus steg i land her etter sin tredje misjonsreise på vei til Jerusalem. Apg 21:7


03.08.2018

Jerusalem hadde vært muslimsk i fire hundre år da  Pave Urban II og forlangte at Jerusalem skulle erobres og den hellige grav I Jerusalem befris. Han utarbeidet en teori for hellig krig for å vekke kristenheten og pavemakten til live.

Harald Hardråde, bror til Olav den hellige, var den første kongelige korsfarer. 

Harald Hardråde flyktet fra Stiklestad i 1030. Noen få år senere, trolig i 1034, rir han inn i Jerusalem og ser den Himmelske byen.