KONFLIKT I MENIGHETEN
Skriv inn undertittel her

En undersøkelse viser at 30 prosent av ansatte opplever konflikter med kolleger, og 40 prosent opplever konflikter med ledelsen (Sortland & Einarsen 2011).

Jeg tror at de fleste mennesker synes at konflikt er ubehagelig, og mange av oss strekker oss langt for å unngå konflikt.

Men allikevel - er konflikt bare negativt? Er det mulig å snakke om produktiv konflikt? Er uenighet og konflikt synonymer?

Jeg tror at kristne ofte er spesielt redd for å si eller gjøre noe som kan føre til en konflikt, fordi en gjennom oppdragelse har blitt opplært til å nærmest være selvutslettende til fordel for sin neste. En slik holdning kan føre til psykiske problemer for den enkelte og en usunn og kvelende atmosfære i menigheten.


.

Uenighet er viktig og trengs for å hindre stagnasjon.

En spennende studie peker på at det er sammenheng mellom menighetsvekst og evnen til å håndtere uenighet konstruktivt. Menigheter vokser når man våger å gi rom for uenighet, mens den mister medlemmer hvis det ikke er rom for å dele egne meninger (Roozen, 2015)

Jeg tror kristne menigheter har en lang vei å gå. En må slutte å blande sammen begrepene ENHET og ENIGHET. Troen på Jesus fører til enhet samtidig som en kan være rivende uenig.

Det kan ta lang tid før undertrykt misnøye blir til en faktisk konflikt, men når det først smeller eskalerer konflikten ofte hurtig. Da går en fra å ville løse saken til å vinne over den andre. Fra å være et «vi» til å bli «oss vs. dem». Alliansebyggingen er i gang, og det jobbes med å få folk over på ens egen side. I denne fasen forsvinner empati, og det tas ikke lenger hensyn til hvordan konflikten påvirker den andre parten.

Det er i denne situasjonen en kan sitte på utsiden og lure på hvordan kristne mennesker kan oppføre seg så innmari dårlig

28.02.2019