KARMELFJELLET
Skriv inn undertittel her

Haifa ligger på Karmels nordside. Karmel er ikke et fjell men en rekke åser som er ca 500 m høye.

Karmel er hebraisk og betyr vingård.

Fra toppen av Karmelfjellet har en utsikt helt til Libanon 

Det var på Karmelfjellet profeten Elias kjempet mot Baal profetene, 1. Kongebok 18.

Her ligger Muchraka med Karmelitterklosteret ST Elias- Klosteret er bygget til minne om  Elias kamp mot Baal profetene.Utenfor klosteret er det reist en statue av Elias med sverd i hånden.


29.07.2018

Karmelfjellene er nevnt flere flere steder i Bibelen: 

Høys 7,5 og Jes 35,2

1 Kong 18 og 2.Kong 2,25

Karmelberget har alltid blitt æret av jøder, kristne og muslimer, spesielt for sin forbindelse med profetene Elia og Elisja.