KABA - KRISTENT ARBEID BLANT ARABERE             Herren er god, evig er hans miskunn, hans trofasthet varer fra slekt til slekt. Salme 100.5 
Skriv inn undertittel her