JAFFA JOPPE
Skriv inn undertittel her

Rett sør for Tel Aviv ligger Jaffa eller Jobbe. Jaffa (Jobbe) er en veldig gammel havneby hvis historie går 5000 år tilbake. I Bibelen omtales den den allerede på Salomos tid.(Kong Salomo ca 965 -926)

Jaffa nevnes flere ganger i BIbelen.

Apg 9:36  Tabitas oppvekkelse

Apg 9:43  Simon garveren

Apg 10:5 Peters syn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 18. 07. 2018

Kong Hiram av Tyrus ( (980-946 f.Kr) sendte materiale for bygging av templet i Jerusalem til Jaffa

2. Krøn2:16 Tømmerflåter fra Libanon:

 Så skal vi hugge så mange trær i Libanon som du trenger, og føre dem i flåter sjøveien til Jaffa. Men du må selv få dem opp til Jerusalem.»


Det var fra byen, Jaffa, at  profeten Jonas i sin  flukt fra Guds kall  gikk om bord i et skip som seilte vestover

Jona 1:3 Jonas og fisken:

 Herrens ord kom til Jona, sønn av Amittai: 2 «Stå opp, gå til storbyen Ninive og rop ut over byen at ondskapen deres har steget opp for mitt ansikt.» 3 Da sto Jona opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herren. Han dro ned til Jaffa og fant et skip som skulle til Tarsis. Så betalte han for reisen og gikk ned i båten. Han ville være med til Tarsis, bort fra Herren