HVEM VAR JESUS
Skriv inn undertittel her

.JESUS VAR FORUTSAGT 

Hundrevis av år før Jesu fødsel ble det skrevet ned ord fra profetene i Israel som forutsa at han skulle komme. Det gamle testamente, skrevet av mange mennesker over en periode på 1500 år, inneholder mer enn 300 profetier som beskriver hans komme. Alle disse detaljene ble oppfylt, inkludert hans mirakuløse fødsel, hans syndfrie liv, hans mange undergjerninger, hans død og hans oppstandelse.

Livet Jesus levde, undergjerningene han gjorde, ordene han talte, døden han led på korset, oppstandelsen fra de døde, oppfarten til himmelen - alt viser til det faktum at han ikke bare var menneske, men mer enn et menneske. Jesus hevdet: "Jeg og Faderen er ett", "Den som har sett meg, har sett Faderen", og "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg."

19.03.2017