HVA SIER EGENTLIG JESUS
Skriv inn undertittel her

Å BLI FYLT AV ÅNDEN 

Å være fylt med Ånden betyr ikke en ekstatisk tilstand.

Hva bestyr det å være fylt men Ånden?

Hva vil det si å være Åndsdøpt?

Andrew Murry forsøker å si noe om dette i boka FULL OVERGIVELSE.
Murry sier at det beste svaret på spørsmålet finner en ved å se på hvordan Jesus forberedte disiplene for pinsedag. Jesus hadde disiplene sine i «dåpsklasse» i tre år. De måtte gjennom en tid med oppfostring og forberedelse. De var forberedt for det.
Jesus bli døpt
Jesus bli døpt

JESUS BLIR DØP

Døperen Johannes hadde også fortalt dem hva som ventet. Han forkynte ikke bare det Guds Lam som bar verdens synd, men han sa også at mannen han så Den Hellige Ånd komme ned over skulle døpe med Den Hellige Ånd. Matt 3: 11. 

Hva besto disiplenes opplæring i?

Først av alt må vi huske at disiplene var menn so hadde forlatt alt for å følge Jesus. Når Jesus var foraktet og hatet, var de det også. De identifisere seg med ham, og overga seg het og fullt til å gjøre det han sa til dem. I følge Murry er det første skritt til dåp i Den Hellige Ånd. Vi må forlate alt for å følge Kristus.


Jeg nyter livet. Jeg gjør som jeg vil
Jeg nyter livet. Jeg gjør som jeg vil

Å  FORNEKTE SIN MESTER 

Mange kristne tar imot Jesus som en som kan frelse dem og hjelpe dem, men i realiteten fornekter de ham som sin mester. De mener de har rett til å få sin egen vilje i tusen ting. De sier stort sett det de selv ønsker å si, de gjør stort sett det de selv vi gjøre, og de bruker det de eier som de selv vil. De er sine egne herrer, og har ikke engang drømt om å si: «Jesus, jeg forlater alt for å følge deg»

Kjære venn, dette er fortsatt Kristi krav.

Kristus er slik en åndelig og guddommelig gave at med mindre vi opp gir alle ting, kan ikke hjertet vårt fylles med ham. Derfor sa Jesus: Forlat alt og følg meg.


30.09.217