HVA ER MENINGEN MED LIVET
Skriv inn undertittel her

MENINGEN MED LIVET

Hva er meningen med livet for en som er kristen?

Jeg tror svaret vil variere fra person til person.

Noen synes å tro at meningen med livet er å «bruke» Gud til å få alt det en ønsker seg. Kanskje ikke så rart, for mye av kristen forkynnelse har i stor grad gått i retning av å forkynne Gud som en lykkeformel og gjort møtene til underholdning. Det handler mest om at folk skal få sine personlige behov tilfredsstilt, alt fra god helse, god økonomi og fornøyelser.

 Ikke noe galt med god helse, god økonomi og fornøyelser, men lykken ligger ikke i å tilfredsstille sine egne behov.LES BIBELEN

 Igjen vil jeg oppfordre alle til å lese Bibelen. Start med Det Nye Testamentet. For å få tak i Bibelens budskap, mener jeg det er avgjørende at «lesebrillene» er rene.

I min tidligste ungdom hørte jeg en forkynner si at før en begynte å lese i Bibelen, måtte en be Den Hellige Ånd åpne og forklare ordene en leste. Dette kan kanskje høres rart ut for noen, men jeg har erfart at det funker. Gud taler til oss gjennom Bibelen, Gud er Ånd, og ordene en leser blir på en måte levende og taler til vår ånd. Jeg merker at det jeg leser taler til meg, at det vedgår meg.

Hva er meningen med livet? For meg er meningen med livet å leve i pakt med Gud vilje. Dessverre hender det alt for ofte at jeg lever etter min egen vilje, men det bringer ingen lykke.

BE 

I Efeserne 6: 10 -18 kan vi lese følgende: «Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!  Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje,  stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.  Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud!»

09. 11. 2017