HVA ER DET SOM FYLLER OSS
Skriv inn undertittel her

Den Hellige Ånds gjerning

Et utslag av Den Hellige Ånds gjerning er den kjærligheten som forenet disiplene. Mens de vandret sammen med Jesus konkurrerte de med hverandre, de var preget av selviskhet og mangel på kjærlighet. Men så kom Den Hellige Ånd. Han gjorde noe med dem. Ikke bare enkeltvis, men som fellesskap. I kjærlighet til hverandre begynte de å gjøre noe som var uvanlig på den tiden. Flere av dem begynte å selge det de eide og delte alt sitt med andre.

Den Hellige Ånd, Guds himmelske kjærlighet, var kommet ned for å bo i hjertene deres.


Det blir lett gnisninger

Ofte er det slik at det er forholdet til våre medmennesker som volder oss størst problemer. Mennesker som skal jobbe sammen, er ganske forskjellige med hensyn til temperament og personlighet

Medkristne har ulike teologiske oppfatninger, og de taler og skriver mot hverandre. Det er mange skillemurer i kristenheten. Selv blant dem som sier at de elsker Gud og forkynner hellighet og full innvielse, kommer det stadig splittelse til syne.

Hvor mange oppriktig kristne er det ikke som kritiserer og baktaler hverandre. De kan påpeke hvor jeg tar feil, og jeg kan påpeke hvor de tar feil.

Det vi mangler er kraften i Den Hellig ånd. Vi må være villige til å la Guds kraft og kjærlighet fylle vårt sin. Vi må bli fylt av Ånden og ikke av egoisme og selvopptatthet.

14.10.2017