HUNDER OG GRISER
Skriv inn undertittel her

Perler til svin

Man skal ikke kaste perler for svin» er en allegori som betyr at man ikke skal gi folk noe de ikke forstår verdien av. 

Hva mente Jesus med ordene som står i Matteus 7,6? «Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin. De vil bare trampe dem ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker.»

Jeg har ikke til hensikt å komme med noe svar, ei heller å prøve å forklare hva det muligens kan bety. Det er et vers jeg bare har hoppet over uten å tenke mer over det. Har vel resonnert slik at pytt pytt, det spiller ingen rolle. Det er ikke alt som er skrevet i Bibelen en forstår.

MEN, det er noe merkelig at Jesus sa dette dersom det liksom ikke skulle bety noe? Dessuten er det meste av det Jesus sa, og som er gjengitt i Bibelen, rimelig enkelt, troverdig og lettfattelig.

Nå er det engang slik at en ikke bare bør se på enkeltvers. Konteksten, sammenhengen er viktig. Det er sammenhengen som gir bakgrunn for å forstå et ord, en ytring eller et bibelvers.

Teksten foran verset om hund og svin handler om bjelken og flisen, og teksten etter om å be og lete finne og få.

Finnes det noen sammenheng mellom bjelken, flisen, hunden, svinet og det å be, lete, finne og få?

Kanskje en bør utvide konteksten? Kanskje bør en forsøke å forstå Matt 7,6 med bakgrunn i hele Bibelen?


Kan det være lurt å lete litt i Bibelen? Kanskje begynne å lete i Ordspråkene?

Etter Matt7,6, som handler om svin og hund, kommer Matt 7,7 der vi leser at vi skal lete og finne, be og få.

I Ordspråkene 23 kan vi lese:

«Spis ikke mat hos en som er gjerrig, ha ikke lyst på de lekre rettene hans.For slik han tenker i sitt indre, slik er han. Han sier nok til deg: «Spis og drikk», men hans hjerte er ikke med deg. Den biten du har spist, må du kaste opp igjen; dine vennlige ord er bortkastet. Snakk ikke til en dåre, han forakter dine kloke ord.

Ordspråkene 9:

"La uvitenhet fare, så skal dere leve, gå fram på den vei forstanden viser! Den som advarer en spotter, får skam, den som går i rette med en urettferdig, lider skade. Gå ikke i rette med spotteren, da hater han deg, gå i rette med den vise, så elsker han deg."

Det kan virke som om vi advares og frarådes å bruke tid og krefter på mennesker som ikke fortjener det. Det har ingen hensikt. Det gode en ønsker å tilføre dem, blir ikke verdsatt ,heller ikke de som er budbærer av det gode.

Et Paradox? ja. Stemmer dette med Jesu ord om å elske våre fiender?

. På «overflaten» kan en finne mange motsetninger i Bibelen. Men det er kun på overflaten. GUD HAR DEN FULLE OVERSIKT. GUD ER KJÆRLIGHET, MEN GUD ER OGSÅ STRENG OG IKKE MINST, HAN ER RETTFERDIG.