HELT FEIL
Skriv inn undertittel her

  HELT FEIL 

Når ledere i FA presenterer sin troslære ved å si at Bibelen er deres eneste autoritet for tro, lære og liv, mener jeg at de taler usant. De taler usant fordi sannheten er at de bygger sin troslære på tre forskjellige autoriteter. De kaller disse for søyler, og de påstår at Bibelen selv lærere at det er tre søyler.

Læren om tre autoriteter, søyler, har, slĩk jeg oppfatter det, blant annet ført til en usunn og spesiell lære, som skiller seg fra all annen kriten lære.

Det er,  slik jeg ser det, derfor meget beklagelig at FA på sine nettsider skriver at de er kristen trossamfunn på lik linje med alle andre store kirkesamfunn.

09.05.2017