HARMAGEDDON
Skriv inn undertittel her

På vei inn i Galileas hjerteland, krysser en den grøderike Jisreelsletta, også kalt Harmageddon - sletta.

I følge Åp 16 skal alle verdens konger samles på Harmageddon  i den siste store krigen  på Guds, Den allmektiges store dag.

Ca 20 km sørøst for Haifa ,på Jisreelsletta, ligger Beit Shearim. Her lå en gammel jødisk by som fikk betydning etter Jerusalems ødeleggelse i år 70.da ble byen sete for Det høye råd. Byen ble ødelagt av romerne på 300 tallet.

i 1936 begynte man utgravninger og idag kan en se rester av den gamle byen.I 2015 ble Beit Shearim erklært som et UNESCOs verdensarveliste. Retningslinjen for komiteen var som følger: Byens store nekropolis, skåret ut av myk kalkstein, inneholder mer enn 30 gravhuleanlegg. Selv om bare en del av nekropolen er blitt utgravd, har den blitt liknet med en bok innskrevet i stein. Katakombene, mausolene og sarkofagene er utsmykket med forseggjorte symboler og figurer, samt en imponerende mengde innsnervede og malte påskrifter på hebraisk, arameisk, palmyrene og gresk, og dokumenterer to århundrer med historisk og kulturell prestasjon. 


Slaget ved Harmageddon, 

 krigen ved Megiddo, er scenen der vår store Gud og frelser Jesus Kristus viser seg og griper inn i den menneskelige historie. Det første verset i Åpenbaringsbokens nittende kapitel handler om Lammets bryllupsmåltid som skal feires når Guds Sønn har hentet hjem sin brud som har gjort seg ferdig til å møte Ham. Like etter Lammets bryllup er klart åpnes himmelens port for den veldige triumfskaren. Judas sier i versene 14 og 15: "Se, Herren kommer med sine ti tusener hellige for å holde dom over alle, og straffe alle ugudelige for alle de ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle de harde ord som de har talt mot ham, de ugudelige syndere." Umiddelbart etter bryllupsmåltidet kommer vår Herre med sin hærskare av engler og med alle sine hellige. Han griper inn i den forferdelige katastrofe som Gud kaller slaget ved Harmageddon. Legg merke til at historien ikke gradvis og rolig glir over i Herrens kongedømme. Slutten blir voldsom, den finner sted under kamp. Hele jorden bader i blod på Guds Den Allmektiges store dag. 

16.08.2018