FRA BRUSAND TIL HINNA
Skriv inn undertittel her

Hinna stasjonsbygning er en nedlagt stasjon på Jærbanen. Den ble nedlagt i forbindelse med omlegging fra smalsporet bane. Fra 1965 var det kun sporadiske stopp ved stasjonen. Det er ingen stopp ved stasjonen nå.

Stasjonen ble åpnet i 1878, samtidig med med at Jærbanen mellom Stavanger og Egersund ble åpnet.

 Da min mor var ferdig med folkeskolen, flyttet de fra Brusand til Hinna, der min morfar nå ble stasjonsmester.  Min mor begynte på middelskolen i Stavanger. Etter middelskoleeksamen, reiste hun til Scotland.