FORVIRRENDE
Skriv inn undertittel her

FRELSESARMEEN.

På Frelsesarmeens (FA) offisielle hjemmeside kan en lese at FA definerer seg som en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle kristne kirke. Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium.

Det kan være noe vanskelig å forstå hvorfor FA definere seg som del av den universelle kristne kirke, all den tid FA aviser å praktiserer dåp og nattverd.

I Norge ble FA registrert som eget kirkesamfunn i 2005. Et feilgrep, mener noen.

Lenge har betegnelsen Korps blitt brukt om bevegelsen William Booth startet. Nå er ordet korps byttet ut med ordet menighet.

FA`s røtter går tilbake til Øst-London i 1865, en tid der er nærliggende å anta at flertallet av befolkningen ble døpt som barn. En kan anta at mennesker som ble frelst gjennom Booths virke, allerede var døpt.

FA ble startet i Norge 22. januar 1888 av svenske Hanna Ouchterloy. Sannsynligheten for at både hun og tilhengerne var døpt som barn er stor.

Så lenge FA kun definerte seg som et korps, en organisasjon, var ikke fravær av dåp et tema. Det er ikke å forvente at korps, organisasjoner, kristne evangeliserings- og misjons- bevegelser praktiser dåp. Dette skaper heller ikke problemer.

FA har to former for medlemsskap Soldat og Tilhørig.

Alle, som godtar FA's 11 læresetninger og bekjenner Jesus som sin Frelser, kan bli medlem uavhengig av hvilket kirkesamfunn en tilhører. Et lokalt korps/menighet kan for eksempel i teorien bestå av katolikker, pinsevenner, baptister, lutheranere, adventister og medlemmer uten kirketilhørighet.

Et medlem i et lokalt korps/menighet blir ikke automatisk medlem i FA's kirkesamfunn. En må aktivt melde seg inn. Alle som ønsker det, kan melde seg inn, uansett tro eller mangel på tro.

FA's dåpsnekt  kan være problematisk av flere årsaker : 

· Barn som vokser opp i FA og senere bevist velger å ha FA som sin menighet blir aldri døpt.

· Noen, som av ulike grunner melder seg ut av DNK og velger FA som sin menighet, forblir uten kirke tilhørighet fordi de ikke ønsker medlemskap i et trossamfunn som nekter å utføre dåp, forrette nattverd, og som mangler kriterier for medlemskap.

· Noen ønsker ikke av samvittighetsgrunner å ha FA som sitt åndelige hjem fordi de mener FA ikke forkynner hele Jesu Kristi evangelium.

FA utfører et stort og godt sosialt arbeid.

Som menighet og trossamfunn kan det hele virke noe forvirrende.


Publisert første gang 1. mars 2017