FOLKETONER
Skriv inn undertittel her

Jeg tilhører ikke bedehusmiljøet, kom kun for å høre sangeren Arild Thorsen framføre lokale folketoner. Vi ble godt mottatt, og da vi gikk ble vi ønsket velkommen tilbake. Jeg takket høflig, alltid hyggelig å bli ønsket velkommen.

Bortsett fra framførelsen av folketonene, var det ikke mye som fristet til gjentakelse.

Forkynnelsen dreide seg om synd, frelse rett-troenhet og helvetet, bekymring over alle som ikke var frelst, samt noen kritiske og fordømmende utsagn angående den ny utnevnte biskopen i Stavanger og DNK i sin helhet

Jeg led meg gjennom både åpningstalen og hovedtalen, men heldigvis sa sangeren noen forløsende ord før han forlot podiet for godt. Han oppfordret forsamlingen til ikke å bekymre seg verken for fortiden, nåtiden eller fremtiden. Jesus sier vi kan legge bekymringene på ham, så ordner han opp. Videre formante han forsamlingen til ikke å dømme. Dommen hører Gud til, Gud og bare Gud skal dømme.

Sangeren framførte både flotte folketoner og en flott «tale»

13. 12 2016