ER DAGEN GOD
Skriv inn undertittel her

DAGEN

Er dagen god, så nyt den!   Men er dagen ond, skal du tenke  at Gud har gjort det slik  at den 
ene dagen følger 
den  andre  for at mennesket ikke skal vite  hva neste dag vil bringe. andre.

Fork 7, 14
Publisert første gang 18.02.2017

ALLE  DAGER

Det kan være greit å vite hvordan en situasjon vil utvikle seg, spesielt når jeg har det vanskelig.

Men Gud har gjort det klart for meg: Er dagen god, så nyt den.

Den gode dagen i dag gir meg krefter til å møte den onde dagen. Det jeg bør huske, er at Gud har lovet å være med alle dager 

BØNN

Gud, gi oss fred og glede i dag selv om vi er usikre på framtiden, i Jesu navn, amen.
.