EN DRUKNA KATT
Skriv inn undertittel her

BARNEDÅP 

LUTHERANERE DØPER SPEDBARN

Blir en baby frelst ved at en skvetter noe vann på hodet og leser noen bibelvers?

VOKSENDÅP  

PINSEVENNER DØPER VOKSNE 

Blir en voksen  frelst ved at en blir dukket helt ned i vann og ser ut som en drukna katt når en kommer opp av vannet?

INGENDÅP 

FRELSESARMEEN DØPER INGEN. 

Et menneske blir frelst av nåde ved å tro at Jesus døde på korset for dets synder, 

 HVORFOR ER  DÅP VIKTIG?         ER DET FRELSE I DÅPEN?      HVILKE LESEBRILLER BRUKER VI?

Hver morgen vasker og pusser jeg mine fysiske progressive briller. Å starte en ny dag med brilleglass som er grå av gårsdagens skitt, støv og grums, er lite hyggelig. Det bli vanskelig å se klart og tydelig.

Dessverre tror jeg at mange av oss, især oss eldre, leser Bibelen med «brilleglass» som er skitne og grumsete av fortidens påvirkninger.Disse påvirkninger kan være så mangt, alt fra søndagsskole, skole, forkynnelse, litteratur, media og sterke kristenledere med bastante meninger og oppfatninger.

Så langt jeg kan forstå, finnes det ingen steder i Bibelen som sier at dåpen frelser. Når lutherske kirker og menigheter mener og sier at et spedbarn blir Guds barn når de blir døpt, leses Bibelen med skitne brilleglass.

Bibelen, NT, er full av skriftsteder som  viser til at en blir døpt når en bekjenner sine synder og tror på Jesus. 

Det er troen på Jesus som frelser.

Jesus ble døpt av Johannes. Ikke nok med at Jesus lot seg døpe, i sin avskjedstale, før han for opp til Gud, kom Jesus med denne befalingen: Matt: 28: 18 - 20 : ««Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Når Frelsesarmeen ikke vil døpe, mener jeg at FA i likhet med lutheranere leser Bibelen med uvaska brilleglass. 

DÅPEN ER VIKTIG,  FØRST OG FREMST FORDI DET ER  JESU BEFALING

08.11.2017