Egersund er en kystby i Rogaland fylke
Skriv inn undertittel her

Egersund er gjerne kalt sørlandsbyen på vestlandet, eller «okka by» 

I 1998 ble Egersunds tohundreårsjubileum som by (1798-1998) feiret. Egersund ligger i Eigersund kommune.

Egersund var en viktig havn med tettbebyggelse allerede i vikingtiden

Byen har en av de bedre naturlige havner i Norge, og er blant annet Norges største fiskerihavn målt i kvantum ilandført fisk

Huset vårt ligger «bak» bokstaven t i ordet kystby