DEN TREDJE SØYLE 
Skriv inn undertittel her

Frelsesarmeen synes å bygge sine på tradisjoner fra og med år 1878. William Booth, britisk religiøs forkynner og sosialreformator, Frelsesarmeens grunnlegger,  bruke navnet Salvation Army, og siden innførte militære titler 

Når FA snakker om den tredje søylen, får en inntrykke av at Kirken/ Samstemmigtheten blant de kristne kun inkluderer William Booths (og hans tilhengere) ideer og bibeltolkning Den tredje Søylen som FA bygger sin tro og liv på er kun sin egen «kirke »og Samstemmigtheten blant Soldater, Korpsledere Majorer og andre tilsluttet Frelsesarmee

Hvorfor går jeg så hardt ut mot noe jeg har vært en del av i en årrekke? 


1 Det er systemet jeg går ut mot, ikke personer.  

2  FA  driver ukorrekt markedsføring:  Følgende kan annet blant leses på FAs nettsider:«likhet med verdens store kristne kirkesamfunn, baserer også Frelsesarmeens teologi seg på bekjennelsesskriftene fra kristendommens tidlige dager. De apostoliske, nikenske og athanasianske trosbekjennelsene 

Slik lyder  slutten av den  nikenske trosbekennelsen:

«Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelse og venter de dødes oppstandelseog det evige liv. Amen». 
 Hvordan kan FA  si at de basserer sin teologi på blant annet  den nikenske trosbekjennelsen, når de fornekter dåp. 

 FA-folkene er både hyggelige og greie. Dessverre synes det for meg som om de er tilnærma «hjernevaska Systemet har satt sine spor. Dessuten var det skremmende å oppdage hvor lite kjennskap og liten kunnskap FA  har om norsk kristenliv.  Et annet særtrekk er at blant leder, oberster, offiserer, majorer, m m, er det uvanlig mange som er i slekt.

Lederskapet framstår som ei lukket gruppe Men så lenge lederskapet makter å bygge relasjoner og etablere forbindelse til personer utenfor som godtar å bli dirigert, blir det ingen forandring.

FA vil fortsatt forbli en hær på utkikk etter kontaktsøkende mennesker som er villige til å la seg kommandere og dirigere. 

Når jeg snakker med muslimer, blir jeg overrasket over å høre hvor høyt de setter Profeten Muhammed.

Like overrasket blir jeg over å høre hvor høyt ledere i FA de setter William Booth. 

Hvem var denne Booth? Hva slags teologisk utdannelse hadde han?


Når jeg leser om sovjetkommunismen i russisk historie, går tankene mine til en udemokratiske og lukka bevegelse ved navn Frelsesarmeen. Over 10 år som medlem er nok, dessverre, fordet er et trivelig sted på mange  måter.03. 06. 2017