ÅPENHET
Skriv inn undertittel her

KOMMUNIKASJON

Den danske filosofen og forfatteren Søren Kierkegaard (1813-1855) har sagt at kommunikasjon er for samspill det som pusten er for å leve

Det snakkes, skrives og foredras både titt og ofte om hvordan skape gode psykososiale miljø på skoler og arbeidsplasser.

Det snakkes, skrives og foredras verken titt eller ofte om hvordan skape gode psykososiale miljø i kristne menigheter

Et kjennetegn på god kommunikasjon er at det brukes som et redskap for å oppnå  og å skape en felles forståelse.

Fler og fler  bedriftsledere  begynner å innse at for å skape et godt psykososialt miljo må en bruke en kommunikasjonsstrategi som tar sikte på å presentere, samle inn og diskutere synspunkt og ideer for å kunne komme frem til en gyldig felles forståelse av situasjoner. 

I alt for mange  kristne menigheter og  organisasjoner brukes den tradisjonelle "ovenfra-og-ned"-strategien

Det er lite hensiktsmessig å snakke om åpenhet dersom en felles forståelse av begrepet åpenhet ikke er til stede 
  

Publisert 21.02. 2017

HVA ER ÅPENHET

 En pastorr sto på talerstolen og så ut over forsamlingen.  

Ca 50  medlemmer hadde møtt opp for å delta på menighetsmøte. Temaet denne gangen  var Åpenhet.

 Pastoren hadde forberdet seg grundig, hadde lånt bøker på biblioteket om emnet.

Etter en 30 minutters tale, som han selv var svært førnøyd med, gikk han ned fra talerstolen og stilte seg opp midt i salen. 

 Med et stort smil om munnen spurte han om det var noen spørsmål. 

Etter en  lang  stilhet  rakte en kvinne opp hånden. 

Alt hun sa var dette: Talen var god, men hva må til for å  skape åpenhet i denne menigheten ?

Pastoren ble noe forvirret., men etter noen sekunder sa han. Det er da  stor åpenhet  i denne menigheten. Hver gang eldsterådet har hatt rådsmøte, får alle medlemmer tilsendt referat, enten på mail eller via vanlig post.  Det er ikke alle menigheter som legger ned så mye arbeid for å informere.

 Å klistre opp et referat fra et ledermøte på ei dør eller en oppslagstavle, for så å tro at dette bidrar til full åpenhet, blir noe feil av flere grunner. Det kan blant annet bidra til kontroll av informasjon


LEDERSTIL

 Enkelte synes å mene det er full åpenhet angående menighetens årsregnskap dersom regnskapet klistres opp i møtesalen, for ikke å snakke om dersom det legges ut på menighetens hjemmeside.

Selvsagt bidrar dette til  åpenhet. Spørsmålet er: Åpenhet for hvem? Offentligheten?

Kjempebra at offentligheten  informeres.

Men det  er ikke gitt at menighetens medlemmer opplever åpenhet ved at regnskapet klistres opp på en vegg.

Enveiskommunikasjon bidrar sjelden til åpenhet. 

 Medlemmer,  som gir  av sin tid  krefter og penger til menigheten,  har muligens   behov for mer inngående og detaljerte opplysninger enn det som framkommer av et  referat klistret på veggen.

Dersom en  pastor/ leder oppfordrer  medlemmer til å gi 10%  av sin inntekt til menigheten, bør minimunskravet være at    medlemmene,  til samme tid og sted, får det innsyn i  regnskapet  de har behov for.  Det bør ogsa være  et minstekrav at  samtlige medlemmer får stille spørmål og  komme med  evntuelle  innvendinger til hva menighetens styre velger å bruke penger på.

Det er til liten nytte dersom pastoren, eldsteråd eller lederskap i en menighet påstår det er åpenhet, dersom medlemmene ikke opplever åpenhet.