4. JANUAR 2017
Skriv inn undertittel her

Gud mener ikke vi skal takke for at vi har det vondt. Det finnes ingen mening å takke for at en har det vanskelig, når alt synes håpløst, når en opplever en er fanget i et svart bunnløst gjørmehull.

Gud ønsker oss bare det beste. Dypest sett, har vi all grunn til å være takknemlige. Grunnen er Jesu forsoningsverk. 

Gud vil vi skal være glade, be og være takknemlige på tross av alt det vonde og vanskelige vi møter på vår livsvei. Vår glede og takk er grunnet på Guds uendelige kjærlighet.

Krig, terror og all elendighet er menneskeskapt.

Under alle forhold har vi grunn til å takke Gud.

Gud skapte oss mennesker, deg og meg og alle, med en fri vilje. Guds ønske er at vi alle skal leve i samsvar med hans vilje, men vi har mulighet til å velge.

Slik jeg ser det, skyldes krig, terror og all elendighet at vi velger å gå våre egne veie, Vi følger våre egne lyster, tenker mer på oss selv enn på andre. Vi elsker ikke Gud og heller ikke vår neste.

Miljøforandringene er menneskeskapt.

Under alle forhold har vi grunn til å takke Gud.

Uansett hva som skjer i livet, er Guds kjærlighet stabil og evig. Vi kan stole Gud