31. DESEMBER 2016
Skriv inn undertittel her

VEILEDNING OG HÅP

Salme 25:4-5 «Herre, la meg kjenne dine veier. Lær meg dine stier! La meg få vandre i din sannhet, lær meg, for du er Gud, min frelser. Til deg setter jeg alltid mitt håp».

Jeg ber ofte om at Gud må lede meg. Jeg forteller Gud om mine bekymringer og utfordringer og legger dem over i Guds hender.

Av og til er dette vanskelig. Når sorg og fortvilelse overskygger alt, kan det være vanskelig å tenke klart. Men jeg regner likevel med Gud og stoler på at Gud vil gi meg styrke.

Ordspråkene oppmuntrer oss til å stole på Gud og sette vårt håp til Herren. Bibelen forteller oss at Guds veier er de beste. (Ord 3,6: «Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne.»)

Guds ord til Jeremia gjelder også til deg og meg i dag. Gud kjenner våre tanker og Gud vil lytte når vi kaller på ham.( Jer. 29: 11 -14).

Vi er i ferd med å gå inn i et nytt år. 2017. Hva kommer dette året til å bringe?

Det er vondt å leve i usikre tider, men vi kan alltid holde fast ved ordene fra femte Mosebok 31,8: «Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet».

GODT NYTT ÅR