3 HVA SIER EGENTLIG JESUS
Skriv inn undertittel her

HVA BETYR JESU DØD OG OPPSTANDELSE

Jesus ikke bare døde for våre synder, Jesus oppga alt. Hvem oppgav han det til? Han oppgav alt til Gud. Luk 23, 46: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Etter at Jesus hadde overgitt sin ånd til Gud, reise Gud ham opp til nytt liv, herlighet og kraft.

Døden er hemmeligheten bak oppstandelsen. Dersom vi ønsker å bli fylt med Ånden og bli oppreist med nytt liv og ny kraft, må vi først oppgi alt, vi må oppgi SELVET.


VELSIGNELSEN SOM ÅNDEN GIR

Før Jesus for opp til himmelen sa han til disiplene at det var til det beste for dem at han gikk bort Joh 16:7: «Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere»

Murray skriver at den beste forklaringen han kan gi av velsignelsen ved å være fylt med Ånden er å peke på den vidunderlige forvandlingen som pinsen førte til i disiplenes liv

Disse tolv mennene gikk i lære hos Jesus tre år, og likevel ser det ut til at livene deres var langt fra det de burde være. Men plutselig, ved den velsignede fylden av Den Hellige Ånd, var de fullt ut det Gud ønsket for dem.  

09. 10. 2017