23. SEPTEMBER 2017
Skriv inn undertittel her

  • Det handler om å ta imot en befaling Gud har gitt oss i sitt ord.

  • Gud er Ånd, som kristne er i kaldt til å leve et åndelig liv.

BØNN: Gud, gjør meg villig til å adlyde dine befalinger, å leve i pakt med din vilje, ikke min.

23.09.2017