2 HVA SIER EGENTLIG JESUS
Skriv inn undertittel her

HVA VIL DET SI Å FORLATE ALT

Disiplene var ikke bare menn som hadde forlatt alt for å følge Jesus. De var inderlig knyttet til ham og de elsket ham inderlig.

De hadde sett Jesus bli korsfestet, men hjertet kunne ikke skilles fra ham. Uten Jesus hadde de ikke trøst, håp eller glede.

Noen mennesker kan forsake alt mulig for sin religion. For en falsk gudsdyrkelse har skarer av mennesker oppgitt alt. Noen kan forsake alt for sine medmenneskers skyld.

Men det er ikke dette Jesus mener når han snakker om å forlate alt.

La oss igjen se på disiplene. De var menn som var blitt ledet til å å fortvile over seg selv. 14.10.2017

Da disiplene begynte sin treårige opplæring, hadde de gitt avkall på alt de eide, men det var først ved sutten av læretiden at de begynte å gi avkall på seg selv.

De hadde forlatt fiskegarn, hjem, venner, men hvor sterkt var vel ikke selvet i dem disse tre åren?

Hvor ofte talte ikke Jesus til dem om ydmykhet! Men de kunne ikke forstå ham. 0m og om igjen var det strid mellom dem om hvem som skulle være den største? Ved nattverdbordet diskuterte de det fortsatt: Hvem skal være den første blant oss? Disiplene hadde ikke gitt opp selvet. Om og om igjen ble det avslørt hvor lite de levde i Jesu ånd. 

Er vi kristne villige til å la Gud sette sitt lys på hvor mye egenvilje og selvtilstrekkelighet som finne i oss?

Ta for eksempel det at vi dømmer andre mennesker. Vi sier det vi vil og det vi mener er rett.

Vi har ikke lært å etterleve Jesu ydmykhet, ømhet og godhet.

Vi prøver å gjøre godt, men er det ikke hele tiden vår egen gjerning? Fordi vi er kristne, ber vi Gud om hjelp og velsignelse til å utføre våre egne gjerninger. Det er ikke slik det skal være.

Det er Gud som skal utføre sin gjerning gjennom oss.