HVA KOSTER DET Å VÆRE EN DISIPPEL?
Skriv inn undertittel her

 Jesus sier: «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.
Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det?  For har han lagt grunnmuren, men ikke makter å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det, gjøre narr av ham og si: 'Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det. Eller om en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine ti tusen mann er sterk nok til å møte den andre, som kommer mot ham med tjue tusen? Og er han ikke det, sender han menn av sted for å be om fred mens fienden ennå er langt borte.
Slik er det altså: Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier.
Luk 14: 25 - 33

01. 10. 2017

Jesus sier faktisk at de mennesker som vil være hans disipler uten først å innse hva det koster, de vil bli gjort narr av. I en annen bibeloversettelse står det at de vil bli spottet.

Er det til å undres over at folk rister på hode av alle oss som kaller oss kristne?

Er det til å undres over at vi ikke har troverdighet?

Er det til å undres over at antall kristne i Norge stadig synker?

Er det til å undres over at vårt liv er svakt, og at Den Hellige Ånd ikke fyller vårt sin/ vårt vesen?

Jesus sier.» Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.» Joh 14: 15 -17

Hvordan praktiserer vi kristendommen? Disiplene var ikke bare menn som hadde forlatt alt for å følge Jesus. De var inderlig knyttet til ham og de elsket ham inderlig.

De hadde sett Jesus bli korsfestet, men hjertet kunne ikke skilles fra ham. Uten Jesus hadde de ikke trøst, håp eller glede.

Det er dette som så ofte mangler i vår kristendom. Vi tror på Jesus, vi tror han døde for våre synder på korset, og vi tror på ham som vår eneste Frelser. Det er vel og bra, og det kan være nok til vår frelse.

Men at kristendom består i et inderlig, nært forhold til Jesus i fellesskap med ham hver dag; at kristendommen innebærer at Jesus, den usynlige, skal være min venn og den som leder og vokter meg hele dagen, min Herre og Mester som jeg adlyder ------ er det en slik kristendom vi praktiserer??