09. 07. 2017
Skriv inn undertittel her

«Jesus dro da igjen over til den andre siden av Jordan, til stedet der Johannes hadde døpt. Der ble han en tid. Mange kom til ham, og de sa: «Johannes gjorde ingen tegn, men alt det han sa om denne mannen, var sant.» Og det var mange der som kom til tro på Jesus»  Joh 10:40 -42

Døperen Johannes førte mange mennesker til Jesus. Johannes var et redskap Gud brukte slik at mange begynte å tro på Jesu.

Hvorfor gjorde ikke Døperen Johannes noen tegn? Han var jo en stor åndens mann?

Jesus gjorde mange tegn og under, og det samme gjorde disiplene hans.

Hva forteller Bibelen om Døperen Johannes?

  • Døperen Johannes var lite opptatt av seg selv og sin egen posisjon.
  • Døperen Johannes var en røst som ropte i ørkenen.
  • Døperen Johannes skulle bli mindre og mindre, Jesus skulle bli større og større. Joh 3,30
  • Døperen Johannes var en mann folk hadde tillit til. De som hørte på ham måtte innrømme at alt det han hadde sagt om Jesus var sant.
  • Døperen Johannes førte mange mennesker til Jesus.

Hvordan kan du og jeg føre mennesker til Jesus?

Kanskje vi ønsker at vi kunne gjøre tegn og under slik noen at begynte å høre på oss.

La oss heller lære av Døperen Johannes. Han gjorde ingen tegn og under.

La oss snakke sant om hva Jesus har gjort for oss.

La oss vise mennesker til Ham som kom til verden for å frelse syndere. 1. Tim 18,15

Publisert 09. 07. 2017