ǤODT RYKTE
Skriv inn undertittel her

 HVA VIL DET SI Å INVOLVERE?

Adm er prest i en liten frikirkemenighet i Langt Vekkistand.Menigheten teller 37 medlemmer. Oppmøte på søndagsgudstjenestene er forbausende stort, sett i forhold til medlemstallet. Det er ikke uvanlig at rundt 100 personer benker seg under talerstolen en vanlig søndag formiddag. Adm Prest er en god taler.  Frikirkesamfunnet har flere menigheter spredt rundt i hele landet. Adms menighet er den menigheten som samler flest gudstjenestedeltakere. Det er mulig at det store oppmøte på gudstjenestene ikke bare skyldes Adm taleevne. Etter gudstjenestene serveres det nemlig ikke bare kirkekaffe. Det serveres full middag etterfulgt av et rikelig dessertbord. Alt gratis.

Adm tar all æren for det gode oppmøte. Det er viktig for ham at menigheten har et godt rykte, både i  lokalmiljøet og i landet for øvrig. Det overordnede mål for hele Per Prests liv og virke er et godt rykte Et godt rykte er alfa og omega. Pengene strømmer lettere inn, for det koster.

Det koster både tid og penger      Adam leder menigheten med jernhånd. Medlemmene blir pålagt å gi minimum 10% av sin bruttoinntekt til menigheten via autogiro. Medlemmer som gir mer, får status som nære venner . 

Adam er en god organisator, lager semesterplaner der hvert medlem blir pålagt oppgave Tross Adams iherdige innsats og menighetens supergode omdømme, øker ikke medlemstalletMedlemmene begynner å klage over alle oppgavene de blir pålagt. Noe sier rett ut at de ikke orker mer. De har også forpliktelser overfor barn, barnebarn og gamle foreldre. Adam starter en stor vervekampanje og resultatet ble 16 nye medlemmer. Neste semesterplan inneholdt 16 nye navn, og 7 navn var slettet. 

Noe er forandret.

De 7 medlemmene, hvis navn var slettet, blir totalt oversett, nesten. Alle smiler og sier det er kjekt å se dem på gudstjenesten, men der stopper det. Ingen snakket med dem etter gudstjenesten, ingen enser dem.Flere av de nye medlemmene reagerte negativt på semesterplanen de fikk stikkende i hånden. Ble forbauset over at en prest virkelig hadde myndighet til å pålegge dem så mange oppgaver. Noen nektet å stille, andre nektet å gi 10 % av sin inntekt til menigheten. De mente det var feil bruk både tid og penger å lage gratis middag til 100 personer hver søndag. Noen gikk så langt som å sammenlignet Adam med Putin.

Adm Prest nikket og smilte til alle som kom med kritikk, men snakket ikke med dem. Sammen med noen betrodde medlemsvenner, startet han en skjult utfrysningsprosess mot alle som ikke fulgte ordre. Talerstolen var et godt hjelpemiddel.
Ord som involvering ble ofte brukt. Ofte sammenblandet med løsrevne bibelsitater.
En morgen fikk Adm Prest kaffen i vrangstrupen da han åpnet avisen. Mot ham på forsiden strålte bildet av et av medlemmene i menigheten hans.Overskriften lød: HVA ER INVOLVERING?  Underskriften lød. Er involvering synonymt med å følge ordre? 

Publisert 07.03. 2017